Port på Artillerigatan 24

Artillerigatan

Massiv ekport med över- och sidoljus i personskyddat isolerpaket.
Draghandtag Bäne i ek in- och utsida. Dörrstängare TS83.
Rostfri sparkplåt in- och utsida. Maskerat brytskydd, kanalisering och karmöverföring till elslutbleck ES17.