Branddörr Ei60

7,980 kr

Proloc Branddörr EI60
Brandklass EI60, EN 13501
Rökgastäthet Sa-Sm, EN 13501
Ljuddämpning Rw 44 dB, ISO 10140-2
U-Värde, 1,5 w/(m2*K), ISO 12567-1:2010/AC:2011
Vattentäthet, 7A (300 Pa), EN 1027:2004
Vindgenomtränglighet, 3 (600 Pa), EN 1027:2004
Vindmotstånd, 3C, EN 12211:2002

Ingen ASSA 696 +1,229 kr Nödutrymningsbeslag 179A Höger +5,219 kr Nödutrymningsbeslag 179A Vänster +5,219 kr

Komplett installation inkl listning, städning och bortforsling av gammal dörr *

Installation inom 25 km radie från Proloc (Ulvsundavägen 110, Bromma)

Beskrivning

Brandörr