Mottura Champion Eurocylinder

1,500 kr

Mottura flerpunktslås kan uppgraderas till cylinderlås. Då erhålls mindre, kopieringsskyddade nycklar på båda låsen, dessutom skapas möjlighet att ha samma nyckel till över och underlås.

Eurocylinder med 5 nycklar och borrskydd. 1 875 kr

Extra cylindernycklar vid beställning före respektive installation: 200kr/st efter installation 300 kr/st.

I beställningen av Eurocylinder ingår även ett extra borrskydd. Borrskyddet ”Defender” monteras eurocylindern och försvårar borrning eller andra mekaniska angrepp.

Beskrivning

Mottura flerpunktslås kan uppgraderas till cylinderlås. Då erhålls mindre, kopieringsskyddade nycklar på båda låsen, dessutom skapas möjlighet att ha samma nyckel till över och underlås.

Eurocylinder med 5 nycklar och borrskydd. 1 875 kr

Extra cylindernycklar vid beställning före respektive installation: 200kr/st efter installation 300 kr/st.

I beställningen av Eurocylinder ingår även ett extra borrskydd. Borrskyddet ”Defender” monteras eurocylindern och försvårar borrning eller andra mekaniska angrepp.