Port på Karlbergsvägen 32

Karlbergsvägen

Säkerhetsdörr par med P6B-glas och brytskydd, klass 3. Panel efterliknad original. Trycke ASSA Epok 1927, motorlås Safetron 5350. Överflytt av originaldetaljer, låsbehör i mässing.