Port på Karlsviksgatan 2

Karlsviksgatan

Renoverad karm och överljus med nya dörrblad i limmad furu samt massiv ek. Nya gångjärn målade i portens kulör, infräst brytskydd och dubbla infrästa borstlister.