Port på Oppundavägen

Oppundavägen

Stålprofil med ekpanel och sidoljus. Dolt brytskydd och överflytt av draghandtag samt rostfri sparkplåt.