Fastighetsbox på Björksätravägen

Björksätravägen

DinBox Svenskboxen med digitala namnskyltar och elektroniska lås. De boendes beröringsfria nyckel läses framför den externa läsaren placerad bredvid fastighetsboxen.