Banérgatan 73

Inbrottsklass 3 EN 1627 Brandklass EI30-EI60 EN 13501 Rökgastäthet Sa-Sm EN 13501 Ljuddämpning Rw 44 dB ISO 10140-2 U-Värde 1,5 w/(m2*K) ISO 12567-1:2010/AC:2011 Vattentäthet 7A (300 Pa) EN 1027:2004 Vindgenomtränglighet 3 EN 1027:2004 Vindmotstånd 3C EN 12211:2002