Proloc säkerhetsdörrar

Skyddar din familj från inbrott och brand

En Proloc säkerhetsdörr skyddar dig och din familj från inbrott och brand samt stänger ute oljud och lukt från trapphus. Vi återskapar det befintligautseendet på dörren eller tillverkar den efter din egen design, allt är möjligt.

Säker mot inbrott, brand och brandgaser

Vi anpassar våra säkerhetsdörrar för att passa i alla typer av miljöer.

En Proloc säkerhetsdörr ger ett mycket säkert skydd mot inbrott. Dessutom kan den rädda ditt och dina familjemedlemmars liv om olyckan är framme och brand eller brandgaser sprider sig i din trappuppgång. Skulle en brand uppstå i din lägenhet och brandgas läcka ut i trapphuset så utsätter du dina grannar för livsfara.

Det är den giftiga röken och inte branden i sig som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Sedan 2013 är det därför lag på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade och brandgastäta. Tänk därför på att ett brevinkast försämrar tätningen mot brandgaser, därför kan postboxar i trapphuset vara att föredra. Är du fastighetsägare eller sitter i en bostadsrättsförenings styrelse är det ditt ansvar att dörrarna monteras enligt lagen.

Guide – Välj rätt dörr Beställ dörr
Säkerhetsdörr klass 3/4

Fördelar med Prolocs säkerhetsdörrar

9 anledningar till varför du ska välja prolocs säkerhetsdörrar

Extra kraftig stålplåt

Alla sidor är utförda i 1,5 millimeters stålplåt. Uppgraderar du till Klass 4 får du dessutom dubbel plåt på angreppssidan, det vill säga totalt 3 millimeter plåt.

Bättre isolering

Prolocs säkerhetsdörr är som standard 63 mm tjock och har mer isolering än många andra dörrar på marknaden. Detta gör stor skillnad vad gäller såväl ljud- som värmeisolering.

Assa-lås

Kompletterar säkerhetslåset och är det lås som ska vara låst nattetid.

Foderbildande stålkarm

Som standard. Ersätter träfoder och är mycket mer tålig mot stötar och slag.

Rigid stålkarm med 16 fästpunkter

Vi ersätter den gamla karmen med en stålkarm som har 1,5 mm stålplåt i hela konstruktionen. Detta är grövre än de flesta dörrar på marknaden. Extra fästpunkter ger bättre justeringsmöjligheter vid montage och högre motstånd vid brytförsök.

Bakkantstappar

Tre fasta tappar i bakkant på dörrbladet svänger in i karmen när dörren stängs. Förhindrar att det går att lyfta av dörrbladet på gångjärnssidan.

Tre svetsade gångjärn i stål

Klarar stor belastning utan justeringsbehov.

Mottura säkerhetslås

Sju kolvar låser in i karmen. Fem kolvar horisontellt, en kolv uppåt och en kolv nedåt.

Hög ljuddämpning

Dörren är testad att dämpa 44 dB. Lyssna nedan på inspelning från ljudprovningen och upplev skillnaden på öppen och stängd dörr.

Säkerhetsdörrar inbrottsklass 3-4 samt beskjutningsklass FB4-FB6

Uppgradering till inbrottsklass 4 innebär

Extra borrskydd för Motturalåset

Mer dubbelplåt på angreppssidan

Fler fästpunkter mellan karm och vägg

Förstärkt Assalås med hakregel och borrskyddad cylinder

Extra förstärkningar vid de vertikala låspunkterna

10 år

inbrottsgaranti

Samtliga Proloc säkerhetsdörrar med Motturalås som installeras i bostäder av Proloc omfattas av 10 års inbrottsgaranti. Garantin täcker hela kostnaden för en ny dörr om Motturalåset har forcerats.

5 år

funktionsgaranti

Samtliga Proloc säkerhetsdörrar som installeras av Proloc omfattas av 5 års funktionsgaranti med fri service på Mottura-lås. Garantiservice bokas via tel 08-264810 och utförs normalt följande vardag.

2 år

produkt- & installationsgaranti

Samtliga Proloc säkerhetsdörrar som installeras av Proloc omfattas av 2 års produkt- & installationsgaranti med fri service avseende installationsbrister så som sprickbildning i vägg eller färgsläpp. Garantin täcker ej vredkåpor eller elektriska produkter där istället tillverkarens garanti gäller.
Garantiservice bokas via tel 08-264810 och utförs normalt följande vardag.

Enkel installation av din nya säkerhetsdörr

Vi sköter hela processen från mätning till installation. Alla dörrar målas på plats för att exakt återskapa och anpassa utformningen till trapphusmiljön. Med en paneldörr från Proloc får du en säkerhetsdörr av högsta kvalitet samtidigt som fastighetens kulturarv bevaras.

Installation av säkerhetsdörr
Vi anpassar dörren efter fastigheten

Vi sköter hela processen från mätning till installation

5 steg till din nya dörr

Vi hjälper dig hela vägen

Den gamla dörren demonteras

Den gamla dörren demonteras och bortforslas (meddela om ni vill behålla den). Vi tar alltidbort hela karmen för en säkrare slutprodukt och dessutom snyggare finish samt för att behålla full bredd och höjd i dörröppningen

Tid ca 30 minuter

Den nya säkerhetsdörren lyfts på plats

Den nya säkerhetsdörren lyfts på plats, vägs av och fästs med 16 betongskruv (24 st för inbrottsklass 4). Glipan mellan karm och vägg drevas eller tätas med brandsäkert fogskum

Tid ca 1 timme

Låsbehör, brevinkast och eventuell träimitation monteras

Ska dörren ha panel monteras oftast tillfälliga låsbeslag och brevinkast ersätts med en tillfällig brevlåda

Tid ca 30 minuter

Invändiga omfattningar monteras

Tid ca 40 minuter

Extra anpassningar

För paneler i gammal stil krävs extra anpassningar, som exempelvis platsmålning. Korrekta låsbeslag samt brevinkast är det sista som monteras på din nya säkerhetsdörr från Proloc

Olika tidsrymder beroende på estetik

Våra säkerhetsdörrar av stål

Anpassas efter din originaldörr (eller valfri design)

På våra säkerhetsdörrar av stål tillverkar och monterar våra skickliga finsnickare en träpanel med din gamla trädörr som förlaga. Endast det diskreta Proloc-emblemet på nyckelskyddet kommer vid första anblicken att skvallra om att detta är en säkerhetsdörr. Våra paneldörrar blir alltid mycket lika originalen men för att uppfylla brandsäkerhet, ljuddämpning och inbrottsskydd krävs några grundläggande skillnader vad gäller lås, gångjärn och tjocklek på dörrblad och karm.

Välkommen till Proloc

Tidstypiskt

Vi erbjuder exklusiva beslag

Varje arkitektonisk stil har sitt eget uttryck och karaktäristiska detaljer som vi tar hänsyn till, oavsett design eller tidsepok så kan vi skapa en dörr som är mycket lik originalet. Boasseringar, avanceradeornamenteringar, K-märkta kyrkportar från 1800-talet, inget är oss främmande och vi har sedan 2006 installerat mer än 10.000 säkerhetsdörrar med paneler i gammal stil i Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby och Oslo.

Vi har ett flertal gånger samarbetat med stadsantikvarier för att återskapa dörrar och portar till kulturminnesmärkta byggnader. Vi erbjuder exklusiva beslag matchande originalet såsom dörrhandtag, namnskylt och ringklockor.