Nödutgång på Jättestigen

Jättestigen

Branddörr Ei60. Pulverlackerad med rostskydd. Nödutrymningsbeslag, dörrstängare samt magnetkontakt.