Fastighetsbox på Kellgrensgatan

Kellgrensgatan

Ibland är man många boende i samma trappuppgång, och fastighetsboxarna kan behöva delas upp. Här har man valt den moderna vägen, med svart Svenskboxen Kompakt, LCD-namnskyltar samt elektroniska lås till facken. Boxarna har byggts in i väggen för att ta så lite plats som möjligt.